Home | Contact | Route 
Eenwording

Verschillen met andere energetische werkwijzen

Er zijn veel energetische werkwijzen en het lijkt er op dat er steeds meer bijkomen. De meest bekende is waarschijnlijk Reiki, maar daarnaast kennen we o.a. Vortex healing, Transforming Scan healing, Quantum Touch, Universal Whitetime healing, the Reconnection en Shambala.

Fotonengordelenergie onderscheidt zich op twee hele belangrijke punten van alle andere energetische werkwijzen:

  1. het is zo krachtig en zo universeel, dat je er zelfs permanent elektrosmog mee weg kunt halen. Voorzover mij bekend is geen enkele van de bovengenoemde energetische werkwijzen hiertoe in staat.
  2. het werkt beduidend sneller en effectiever. Het krachtige van de fotonengordelenergie komt natuurlijk ook al in punt 1 naar voren, maar als je bijv. fysiek bij jezelf of bij anderen werkt, zul je merken dat de effectiviteit beduidend anders is.

Beide punten worden veroorzaakt door het feit dat fotonengordelenergie álle frequenties uit ons universum bevat en dus precies weet wat nodig is bij healing. Andere energetische werkwijzen bevatten allemaal slechts een gedeelte van alle frequenties, de een wat meer dan de ander.
Dit betekent ook dat je op een bepaald moment zult gaan merken dat als je zelf "doorgroeit" en een hoger trillingsgetal krijgt, een techniek of therapeut niet meer werkt en/of dat je het gevoel krijgt "ergens mee klaar te zijn". Dit heeft alles te maken met inmiddels zelf een hoger trillingsgetal hebben dan de gehanteerde techniek of de therapeut in kwestie.
Dit aspect zul je met fotonengordelenergie niet hebben, aangezien fotonengordelenergie de potentie van alle frequenties in zich heeft.Copyright 2011-2024 Huub Koning