Home | Contact | Route 
Eenwording

Stralingsvrij maken van woningen

Stralingsvrij maken van woningen, bedrijfsruimten, boerderijen, etc.

Heb jij in bepaalde delen van je huis of werkomgeving plekken waar je liever niet komt of slechts met tegenzin, een stoel waar je eigenlijk nooit gaat zitten? Herken jij het gevoel dat mobiele telefoons, DECT-telefoons, zendmasten, hoogspanningskabels, etc. wel eens niet zo veilig kunnen zijn als belanghebbenden beweren? Heb jij last van slaapstoornissen, concentratieproblemen en andere zaken die in de reguliere gezondheidszorg maar niet begrepen worden en dan zonder een oplossing hiervoor te vinden, behandeld worden met symptomen onderdrukkende medicijnen?

Dit soort ervaringen en problemen kunnen veroorzaakt en/of versterkt worden door elektrosmog, dat inmiddels bijna overal aanwezig is. Maar ook door geopatische storingen. Bij dit laatste moet je denken aan wateraders, breukvlakken in ons aardoppervlak, etc.
Fysieke aandoeningen die (mede) door elektrosmog kunnen worden veroorzaakt zijn bijv. depressies, gewrichtsaandoeningen, burn out, snel vermoeid raken, stofwisselingsstoornissen en zelfs het ontstaan van tumoren. Kijk maar eens naar studies omtrent ziekten die zich met name bij bewoners in een wijk met veel elektrosmog voordoen als gevolg van een UMTS-mast. De overheid en bedrijven die veel (financieel) gewin hebben bij bijv. zendmasten doen deze klachten over het algemeen af als toevalligheden en meer van dat soort nietszeggende verklaringen. Dat er echter een relatie is tussen elektrosmog en fysieke/ psychisch-emotionele klachten is inmiddels wel duidelijk geworden uit vele recente onderzoeken.

Er zijn nu een aantal technieken beschikbaar, die snel en effectief een ruimte van welke grootte dan ook kunnen ontdoen van allerlei negatief doorwerkende ballast. Alle schadelijke effecten van elektromagnetische straling en verstorende energieën zijn dan blijvend verdwenen. Naast het feit dat fysieke en/of psychisch-emotionele klachten af zullen nemen of zullen verdwijnen, merk je het effect van een dergelijk behandeling doordat de ruimte(n) anders aanvoelt/-voelen: lichter, sprankelender, ruimer, aangenamer. Tevens zijn de effecten op mensen meetbaar (zie de webpagina "Wat kun je ermee").

De ervaring heeft uitgewezen dat zelfs hoogspanningskabels en zendmasten géén problemen meer geven op de gezondheid en dit dankzij de toepassing van fotonengordelenergie. Fotonengordelenergie is doeltreffend tegen de negatieve effecten van elektromagnetische straling van welke aard dan ook en dan ook nog eens kosteloos.

Werkwijze

Vantevoren onderzoeken we aan de hand van een plattegrond van het object welke bijzonderheden het gebouw heeft, zodat daar tijdens het stralingsvrij maken rekening mee gehouden wordt. Tijdens het "schoonmaken" worden achtereenvolgens allerlei belemmerende energieën en elektrosmog weggehaald. Zolang er daarna geen nieuwe apparatuur aangeschaft wordt, is de ruimte blijvend ontdaan van elektrosmog. Het schoonmaken van een normale woning duurt max. één uur, een bedrijfsruimte is uiteraard afhankelijk van de grootte.
Slechts de benodigde tijd wordt in rekening gebracht, hulpmiddelen zijn overbodig.

Een mooi voorbeeld van een behandeld object is een boerderij waarbij hoogspanningskabels over een stuk van de weilanden lopen. Daarnaast waren er energetische invloeden van een voormalig Duits gevangenkamp uit de tweede wereldoorlog, dat naast de weilanden lag. Eén van de dochters kon niet in de buurt van de hoogspanningskabels en andere plekken van de boerderij komen zonder allerlei prikken en steken in haar lichaam te ervaren. Een andere dochter had chronische slaapstoornissen. Na alle belemmerende energieën en elektrosmog weggehaald te hebben, kon de ene dochter zonder klachten weer overal komen en had de andere dochter geen slaapstoornissen meer.
Deze resultaten zijn gebleven en verbaasden de ouders in hoge mate. Kleine moeite, groot plezier!


Copyright 2011-2024 Huub Koning