Home | Contact | Route 
Eenwording

Fotonengordel energie

Volgens de quantum-mechanica worden vanuit de oerbron van het nulpuntsveld, dus nulpuntsenergie, alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin/ yang) van ons universum geboren en onderhouden. Fotonengordelenergie heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntsenergie en bevat dus eveneens het volledige potentieel van ons universum. Het brengt ordening aan op alle niveaus van ons zijn, t.w. lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Er kan nooit een teveel ontstaan en het kan nooit verkeerd gebruikt worden.

Bij contact met fotonengordelenergie start een proces dat leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de fotonengordelenergie "negentropie" genoemd: de omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde, naar harmonie. Of zoals je het ook kunt vergelijken: het spectrum van de 7 kleuren van de regenboog dat via een prisma of een waterdruppel terugkeert tot een straal wit licht.

Aangezien ziekte per definitie chaos is (nl. beschadigde cellen, koorts, ontstekingen, etc.), zal fotonengordelenergie dit proces van verval omkeren. Er vindt een ontwikkeling plaats in de richting van herstel, vervolmaking, maar ook van bewustzijnsverruiming. Bij vele ziekten zijn er door de toepassing van fotonengordelenergie derhalve fraaie resultaten te zien: pijn, blokkades, chronische vermoeidheden en ontstekingen verdwijnen, een snel herstel na operaties, etc. Door contact met fotonengordelenergie ervaren we verder een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energieniveau en intensere ervaringen tijdens meditatie.

In zijn algemeenheid kan je stellen dat fotonengordelenergie het zelfgenezend systeem van het lichaam versterkt. 
Wanneer een orgaan uit evenwicht is geraakt, is het daarom voldoende om fotonengordelenergie toe te voegen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de persoon in contact komt met de psychisch-emotionele blokkade(s) die meestal ten grondslag ligt/liggen aan de disbalans. Dan pas kan gericht aan de oorzaak gewerkt worden. Een dergelijk proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting.Copyright 2011-2023 Huub Koning