Home | Contact | Route 
Eenwording

Elektrosmog

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de onzichtbare risico’s die vast zitten aan het gebruik van mobiele telefoons, (draadloos) internet en apparaten die een elektromagnetisch veld genereren. Meer en meer tonen goed opgezette en uitgevoerde studies de gevaren aan, maar ondanks dat worden de risico’s genegeerd door overheid en providers. De belangen zijn immers groot. Maar ondertussen hebben veel mensen er last van, maar al te vaak zonder zich gehoord te voelen door bijv. de reguliere gezondheidszorg. Gelukkig zijn er oplossingen, ook oplossingen die niets kosten en de stralingsbelasting snel en volledig weghalen….

Waardoor ontstaat elektrosmog?
Elektrosmog wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling (em-straling), een combinatie van, zoals de naam al zegt, elektrische - en magnetische straling. Em-straling kan onderverdeeld worden in (extreem) laagfrequent en in (extreem) hoogfrequent. Voorbeelden van laagfrequente em-straling zijn bijv. geluid, hoogspanningsleidingen en alle elektrische apparatuur; voorbeelden van hoogfrequente em-straling zijn bijv. radio, televisie, mobiele telefonie, DECT-telefonie, wifi en radar. Nu is het overigens zo dat bij de meeste mensen niet het signaal zelf de problemen veroorzaakt, maar het chaotische gedeelte wat er omheen hangt, de “ruis”. Em-straling is nl. energie, frequentie en dat zijn dus golfbewegingen. Deze golfbewegingen zijn geen mooie strakke golfbewegingen, maar golven voorzien van allemaal kleine variaties, ruis dus.

Naast deze door de mensen gecreëerde straling, is er ook nog natuurlijke em-straling. Hierbij valt te denken aan o.a. het aardmagnetisme en ook straling van de zon, bliksem en straling vanuit de kosmos. Mensen en dieren zijn van nature ingesteld op deze natuurlijke em-straling, alleen zijn de ontwikkelingen van deze tijd wel erg heftig!
Kortom: we worden van alle kanten bestookt met em-straling, waartegen we maar voor een klein gedeelte van nature bestand zijn. Voor een uitgebreid overzicht van allerlei onderzoeken die wereldwijd gedaan zijn naar de effecten van em-straling, zie het boek “Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk” van Karel en Caroline van Huffelen.

Hoe haal je elektrosmog weg?
Elektrosmog is buitengewoon simpel weg te halen met behulp van fotonengordelenergie. Het woord ‘foton’ is een natuurkundig begrip en betekent eigenlijk gewoon ‘lichtpakketje’, een hoeveelheid energie. Deze fotonengordel - zoals de naam al zegt: een gordel, een band van energie - loopt dwars door het universum en kan gebruikt worden voor vele toepassingen waaronder bijzonder effectief het weghalen van elektrosmog. De sleutelwoorden van deze tijd zijn frequentie (alles is energie, dus frequentie) en intentie (met je intentie bepaal je wat je doet met die energie). Door je met je intentie te verbinden met de krachtigste plek van die fotonengordel en vervolgens die energie op een bepaalde manier te verbinden met het voorwerp dat het elektromagnetische veld creëert, haal je de chaos, de ruis weg van het elektromagnetische signaal en daarmee de belasting voor ons mensen. Dit kan met alles waar een accu, batterij of cel in zit, alles waar een stekker aan vastzit en alles wat maar, op wat voor manier dan ook, straling afgeeft. Van een horloge met een batterijtje tot aan  zendmasten en hoogspanningsdraden aan toe. Eén keer zo’n verbinding maken, betekent blijvend geen last meer van elektrosmog. Simpel, kosteloos en 100% effectief……….

Er zijn geen beperkingen
Iedereen kan dit leren en iedereen is dus in staat om zijn of haar eigen leven en dat van vele anderen plezieriger, minder belastend en in zijn algemeenheid lichter te maken. Heel veel fysieke ongemakken kun je à la minute weghalen bij jezelf en bij anderen. Mensen die overgevoelig zijn voor elektrosmog en dagelijks de lasten ervaren van het gebruik van mobiele telefoons en computers en de aanwezigheid van UMTS-zendmasten en hoogspanningskabels, hoeven hier niet meer onder te lijden. Na de eerste cursus kan je, altijd en overal, permanent een eind maken aan de hinderlijke bijwerkingen van deze, in principe, nuttige zaken voor onze maatschappij.
De enige beperking in het gebruik van dit soort kosmische, universele energieën zit in ons hoofd: in wat wij denken dat niet kan. Wij zijn zo geconditioneerd in het maar willen begrijpen en bewijzen, dat dat de grootste beperking is. Wanneer we echter vertrouwen op de kracht, eenheid en liefde van de kosmos en ons daaraan overgeven, hoeft niets meer een beperking te zijn.Copyright 2011-2023 Huub Koning