Home | Contact | Route 
Eenwording

Cursus "Inner Relief"

Inner ReliefHet idee voor deze cursus ontstond tijdens het geven van de hieraan voorafgaande cursus "Werken met fotonengordelenergie”. Tijdens die cursus werd bevestigd dat ballast weghalen met behulp van nulpuntsenergie bijzonder goed gaat. Ballast wordt snel en effectief uit onze energetische lagen en zelfs voor een belangrijk gedeelte uit het gehele fysieke systeem weggehaald. Na het weghalen van ballast op deze manier ontstaat bij de meeste mensen een gevoel van innerlijke ruimte, opluchting, oftewel: Inner Relief. En daarmee was deze cursus geboren……

Al snel bleek dat je met de nulpuntsenergie heel veel ballast weg kunt halen bij mensen, dieren, gebouwen en bedrijven, maar ook dat je gemakkelijk entiteiten en allerlei donkere energieën kunt verwijderen. Dat ga je dus leren tijdens deze 1,5-daagse cursus: hoe haal je op een snelle, gemakkelijke en effectieve manier entiteiten, donkere en buitenaardse energieën en een breed scala aan ballast weg bij jezelf, bij andere mensen, maar ook bij dieren, gebouwen en bedrijven. Daarnaast leer je om de draairichting en –grootte van chakra’s met behulp van de nulpuntsenergie te optimaliseren.

We kunnen 4 soorten ballast onderscheiden die we bij ons dragen, t.w.:

-egocreaties uit dit leven
Dit zijn alle creaties die we door wat voor omstandigheden dan ook in dit leven hebben opgedaan. Alles wat “ons overkomen is”, al onze reactieve energieën, al onze primaire en secundaire emoties.

-overervingen
Naast dít leven nemen we ook zaken uit vorige levens mee, die we toentertijd niet geïntegreerd hebben. Zolang we in de levens waarin de ballast ontstaan is, daar niets mee gedaan hebben, nemen we het gewoon weer mee en krijgen we meestal ook vergelijkbare thema’s in latere levens terug. Op een onbewust niveau krijgen we dan iedere keer weer de bevestiging van die thema’s.

-familiekarma
Je draagt niet alleen je eigen thema’s bij je, maar in ieder leven ook thema’s die centraal staan in je familie. Het leuke is dat als één van de familieleden dit soort zaken opruimt, hij/zij dat voor de hele familie doet!

-je levensthema
Als al het bovengenoemde is opgeruimd, blijft misschien wel het lastigste stukje ballast over, nl. het thema dat helemaal “jouw” thema is en wat je leven voor leven meeneemt. Uiteraard zijn met het opruimen van bovengenoemde 3 punten al zaken opgeruimd die ook verband houden met je levensthema, maar de essentie blijft en die zul je absoluut zelf moeten doorleven en integreren.

Inner Relief
Met Inner Relief haal je de egocreaties uit dit leven weg, alsmede grote stukken van overervingen en familiekarma. Stukken uit overervingen en familiekarma die verband houden met je levensthema plus je levensthema zelf, kun je hier niet mee weghalen. Als er echter veel ballast weg is én we hebben de beschikking over deze krachtige transformatietechniek, dan wordt het hanteren van je levensthema al een stuk gemakkelijker en overzichtelijker.

Deze cursus is voor iedereen, die de cursus “Werken met fotonengordelenergie” gevolgd heeft, geschikt. Er zijn géén beperkingen van welke aard dan ook.

De cursus wordt gegeven op aanvraag. De kosten bedragen € 400,-.Copyright 2011-2021 Huub Koning